Biologická rozmanitost je ohrožena jako nikdy předtím. Nejen v České republice voláme po změně. Propojili jsme se s lidmi napříč celou Evropskou unií pod výzvou Zachraňme včely a farmáře (Save Bees and Farmers). Vyzýváme Evropskou komisi, aby podporovala ekologicky šetrné zemědělství a na něj navázaný bohatý život včel a všeho hmyzu, ptáků, plodin i nás lidí, to na opylovačích je závislá produkce potravin. Evropská komise musí projednat naše požadavky, jakmile překročíme hranici 1 milionu hlasů.

Přidejte se k naší společné výzvě i Vy! Máme čas jen do konce září.