Udělejte ze včel milionáře! Podpořte jednu z největších výzev na ochranu včel a divokých opylovačů v Evropě!

Biologická rozmanitost je ohrožena jako nikdy předtím. Nejen v České republice voláme po změně. Propojili jsme se s lidmi napříč celou Evropskou unií pod výzvou Zachraňme včely a farmáře (Save Bees and Farmers). Vyzýváme Evropskou komisi, aby podporovala ekologicky šetrné zemědělství a na něj navázaný bohatý život včel a všeho hmyzu, ptáků, plodin i nás lidí, to na opylovačích je závislá produkce potravin. Evropská komise musí projednat naše požadavky, jakmile překročíme hranici 1 milionu hlasů. Podpořte výzvu i Vy! Aby byl Váš hlas platný, doplňte číslo Vašeho občanského průkazu nebo pasu. Divíte se, proč? Číslo občanského průkazu je nutné pro ověření, že jsou signatáři obyvateli Evropské unie, ke které naše požadavky směřujeme. Vaše osobní údaje budou po ověření trvale smazány.

Váš podpis je velmi důležitý. Evropská komise musí projednat naše požadavky, jakmile překročíme hranici 1 milionu hlasů. Už jich máme přes 740 000! Společně to dokážeme!

Loading...