Naprostá většina ovoce a zeleniny obsahuje zbytky pesticidů, které se dostávají i do našeho těla. Postřiky navíc hubí půdní organismy a dostávají se až do podzemní vody.

Právě přes potraviny se do lidského těla dostává nejvíce cizorodých látek. Průmyslové zemědělství je charakteristické vysokými dávkami agrochemikálií. Do českých sadů a polí se každoročně napumpují tisíce tun pesticidů a miliony tun umělých hnojiv. Přestože spotřeba pesticidů mírně klesá, spotřeba umělých hnojiv naopak roste.

Mnohem bezpečnější a udržitelnější řešení je vhodný výběr a střídání plodin na menších plochách, používání meziplodin a organických hnojiv místo umělých hnojiv, používání biopreparátů odvozených z přírodních látek, pestrá krajina poskytující prostor predátorům škůdců a další; při sklizni stačí respektovat vhodnou dobu sklizně.

Tyto metody volí zemědělci a zemědělkyně v režimu ekologického zemědělství, kde je použití syntetických pesticidů povoleno jen v ojedinělých případech. Není se co divit, že prakticky žádné pesticidy nenajdete v biopotravinách. Ekologické zemědělství navíc zakazuje používání průmyslových hnojiv, které silně znečišťují řeky, potoky, studny a studánky dusíkem a fosforem a půdní organismy se z nich nenasytí.