Česká vláda přitom do roku 2027 může využít z evropského rozpočtu 200 miliard korun na zemědělské dotace. Využívá je bohužel způsobem, který situaci v naší krajině nezlepšuje.

Zemědělské dotace zásadním způsobem ovlivňují, jak zemědělci hospodaří, jak vypadá krajina a jak se daří životu v ní. Dnes bohužel tyto dotace podporují zejména průmyslové zemědělství, které na krajinu a biodiverzitu nebere ohled. Každý rok putuje do českého zemědělství přes 30 miliard korun. Přesto 60 % půdy ohrožuje vodní a větrná eroze a ročně ztrácíme 21 milionů tun ornice, tedy přes 5 tun na hektar. Půda je navíc kvůli špatnému stavu schopna zadržet jen 60 % vody z celkového množství, které by byla schopná udržet v dobrém stavu. Od roku 2004 jsme také přišli o třetinu polního ptactva.

Právě v této době se ale na evropské i české úrovni domlouvají pravidla pro dalších 5-7 let. Česká vláda může zemědělské dotace přeměnit tak, aby napomohly vytvoření rovnováhy mezi zemědělskou produkcí a živoucí krajinou. Tak, aby podporovaly šetrně hospodařící zemědělce, kteří vědí, že o půdu a krajinou je potřeba pečovat. Může podpořit rozvoj ekologického zemědělství, může podpořit tvorbu krajinných prvků, jako jsou meze či aleje, může podpořit šetrnou péči o půdu.