Poslanecká sněmovna bude rozhodovat o osudu silně ohrožených druhů zvířat. Zastane se jich, nebo je pošle pod drn?

A to není vše

Budou z lesů plantáže
& zastavíme zvířatům domov?

Zemědělský výbor poslanecké sněmovny schválil nebezpečnou změnu poslance Josefa Kotta (ANO) v tzv. invazní novele zákona o ochraně přírody a krajiny. Ledňáček říční, modrásek bahenní, mlok skvrnitý, čáp černý, skřivan polní, drobná sovička kulíšek nejmenší a dalších 144 silně ohrožených druhů zvířat tak může ztratit zastání před zákonem.
POZOR: Přečtěte si poslední odstavec o aktuálním dění!
.

Co navrhuje?
  1. Nově se může do přirozeného vývoje druhů zasahovat i v případě mimořádných rostlinolékařských opatření (např. jednorázové zničení rostlin, které byly napadeny škůdci)
  2. Zároveň se může zasahovat i do přirozeného vývoje SILNĚ OHROŽENÝCH druhů, a to při běžném hospodařením na polích, v lesích či ve vodě, které by je mohlo stát život.

Co by to znamenalo v praxi? Například strom, na který se klidně i po deset let vrací čáp černý nebo ve kterém hnízdí sova pálená tak může být bez zastání pokácen. Hnízdo chřástalů může být zoráno a dutiny vlh pestrých zahrnuty hlínou. Už při současném způsobu hospodaření mají živočichové na kahánku – a tohle by byla poslední kapka. Poslanci a poslankyně nyní musí hlasovat pro pozměňovací návrh Radka Holomčíka (Piráti), který z usnesení Zemědělského výboru vyjímá návrh na zrušení ochrany silně ohrožených živočichů.

Jaké je další nebezpečí?

Lesům hrozí v rámci téže novely výsadba plantáží cizokrajných douglasek na holinách namísto smrků, což je jako vytloukat klín klínem. Nejen silně ohroženým druhům, ale všem obyvatelům lesa tak ubude místo k životu! Chceme druhově pestré a odolné lesy.

A to není vše! Kromě invazní novely sněmovna projednává destruktivní stavební zákon, který má převést ochranu životního prostředí na stavební úřady. Při schválení umožní rozšiřovat zástavbu v části chráněných území, na místě k životu dalších ohrožených druhů!

Aktuálně

Poslanci Josef Kott (ANO), Antonín Staněk (ČSSD) a Pavel Kováčik (KSČM) při druhém čtení tzv. invazní novely doplnili další dvě škodlivé a nečekané změny! Kácení stromů podél vodovodních potrubí bez povolení orgánů ochrany přírody a nečekaně i vládní návrh novely mysliveckého zákona, a to bez potřebných změn, po kterých volají lesníci, sedláci i ekologové. Poslanci a poslankyně tím dostali pouze jednu příležitost podat své pozměňovací návrhy, přitom právě novela mysliveckého zákona je nejdůležitější dílek dlouhodobě udržitelné přirozené obnově lesů. Nejvíc bití na tom nakonec budou ti, kteří se sami ozvat nemohou: nespočet druhů zvířat i rostlin, které ke svému životu potřebují druhově pestré, odolné a zdravé lesy. Přirozená obnova dnes bohužel není možná, protože je upřednostňovaný pouze jeden druh: spárkatá zvěř, které obnovu znemožňuje, protože sežere semenáčky nově se rodícího lesa.

A DOST

Napište poslancům a poslankyním,
aby se proti tomu postavili.

Byť ve formuláři najdete připravený e-mail, přepište ho prosím vlastními slovy a přidejte vlastní požadavky. Nechceme přeci posílat spam.

  • Svého zastupitele či zastupitelku slušně oslovte.
    Poukažte na svou vlastní zkušenost s ohroženou přírodou a místy, kde by měla být posílená a zachovaná.
  • Vyjádřete svůj postoj, který se týká kroků, které by převedly ochranu životního prostředí pod stavební úřady a omezily možnost silně ohrožených druhů v naší krajině prosperovat – především pak v souvislosti s návrhem poslance Josefa Kotta schváleného Zemědělským výborem.
  • Poslanec Kott (ANO) navrhuje, aby silně ohrožené druhy živočichů už nebyly překážkou pro běžné lesní, vodní nebo zemědělské hospodaření. Celkem 150 druhů zvířat, které jsou v České republice takto ohrožené, by tedy bylo při přijetí jeho pozměňovacího návrhu ještě více ohrozí. 
  • Nový stavební zákon podřizuje ochranu přírody a životního prostředí stavebním úřadům, což usnadňuje developerům jejich stavební záměry na úkor přírody a krajiny.
  • Poděkujte za zvážení Vašeho postoje a případně se zastupitele zeptejte na to, co Vás dále zajímá.