Poslanecká sněmovna bude rozhodovat o osudu silně ohrožených druhů zvířat. Zastane se jich, nebo je pošle pod drn?

A to není vše

Budou z lesů plantáže
& zastavíme zvířatům domov?

Zemědělský výbor poslanecké sněmovny schválil nebezpečnou změnu poslance Josefa Kotta (ANO) v tzv. invazní novele zákona o ochraně přírody a krajiny. Ledňáček říční, modrásek bahenní, mlok skvrnitý, čáp černý, skřivan polní, drobná sovička kulíšek nejmenší a dalších 144 silně ohrožených druhů zvířat tak může ztratit zastání před zákonem.

Co navrhuje?
  1. Nově se může do přirozeného vývoje druhů zasahovat i v případě mimořádných rostlinolékařských opatření (např. jednorázové zničení rostlin, které byly napadeny škůdci)
  2. Zároveň se může zasahovat i do přirozeného vývoje SILNĚ OHROŽENÝCH druhů, a to při běžném hospodařením na polích, v lesích či ve vodě, které by je mohlo stát život.

Co by to znamenalo v praxi? Například strom, na který se klidně i po deset let vrací čáp černý nebo ve kterém hnízdí sova pálená tak může být bez zastání pokácen. Hnízdo chřástalů může být zoráno a dutiny vlh pestrých zahrnuty hlínou. Už při současném způsobu hospodaření mají živočichové na kahánku – a tohle by byla poslední kapka.

Jaké je další nebezpečí?

Lesům hrozí v rámci téže novely výsadba plantáží cizokrajných douglasek na holinách namísto smrků, což je jako vytloukat klín klínem. Nejen silně ohroženým druhům, ale všem obyvatelům lesa tak ubude místo k životu! Chceme druhově pestré a odolné lesy.

A to není vše! Kromě invazní novely sněmovna projednává destruktivní stavební zákon, který má převést ochranu životního prostředí na stavební úřady. Při schválení umožní rozšiřovat zástavbu v části chráněných území, na místě k životu dalších ohrožených druhů!

A DOST

Napište poslancům a poslankyním,
aby se proti tomu postavili.

Byť ve formuláři najdete připravený e-mail, přepište ho prosím vlastními slovy a přidejte vlastní požadavky. Nechceme přeci posílat spam.

  • Svého zastupitele či zastupitelku slušně oslovte.
    Poukažte na svou vlastní zkušenost s ohroženou přírodou a místy, kde by měla být posílená a zachovaná.
  • Vyjádřete svůj postoj, který se týká kroků, které by převedly ochranu životního prostředí pod stavební úřady a omezily možnost silně ohrožených druhů v naší krajině prosperovat – především pak v souvislosti s návrhem poslance Josefa Kotta schváleného Zemědělským výborem.
  • Poslanec Kott (ANO) navrhuje, aby silně ohrožené druhy živočichů už nebyly překážkou pro běžné lesní, vodní nebo zemědělské hospodaření. Celkem 150 druhů zvířat, které jsou v České republice takto ohrožené, by tedy bylo při přijetí jeho pozměňovacího návrhu ještě více ohrozí. 
  • Nový stavební zákon podřizuje ochranu přírody a životního prostředí stavebním úřadům, což usnadňuje developerům jejich stavební záměry na úkor přírody a krajiny.
  • Poděkujte za zvážení Vašeho postoje a případně se zastupitele zeptejte na to, co Vás dále zajímá.