Za zdravou a pestrou krajinu

Teď se jedná o budoucnosti české krajiny. 

Naléhavě žádáme Vládu České republiky a Parlament České republiky – podpořte nezbytné změny v zemědělství. Změny, které budou prospěšné pro lidi na venkově i ve městech, pro zemědělce i zemědělkyně a pro samotnou krajinu i život v ní.

Zemědělská krajina chudne a my s ní. Přicházíme o půdu, o vodu, o živiny, o ptačí zpěv. Krajina nám dává jídlo, pro zemědělce a zemědělkyně je místem k obživě, pro nespočet tvorů je domovem. Každý z nás ji nezbytně potřebuje. Pojďme společně navrátit krajině její zdraví, odolnost a pestrost.

Chceme stabilní a pestrou krajinu, ve které se daří rostlinám, živočichům i lidem, udržitelné a ekologicky šetrné zemědělství a životem kypící úrodnou půdu. 

Upravte v tomto smyslu neprodleně zákony, vyhlášky a dotace.

VÝZVU INICIUJÍ:

ČSO logoLogo HD

 

 

Přetrvávající výzvou je také aktivizace a zapojení mladých lidí. Proto se program Active Citizens Fund zaměřuje na finanční podporu občanských aktivit.