Tímto žádáme Vládu ČR a Parlament ČR:
  1. Podpořte druhově pestrou krajinu plnou vláhy a bez toxických pesticidů: bezpečnou pro lidi i pro včely a volně žijící opylovače.
  2. Podpořte zemědělce, kteří se starají o krajinu přírodě šetrným způsobem, brání tím úbytku včel a divokých opylovačů a produkují zdravé potraviny.
  3. Upravte v tomto smyslu neprodleně zákony, vyhlášky a rozdělování dotací. Podpořte efektivně rozvoj ekologického zemědělství, jednodušší přechod k šetrným praktikám a spotřebu šetrně vypěstovaných potravin.